Web- en softwaredevelopment 

Werkwijze

Bij het ontwikkelen van webapplicaties en maatwerksoftware streeft 90S Automatisering naar een werkwijze waarbij de klant zo min mogelijk dikke rapporten krijgt voorgeschoteld waarin in onbegrijpelijke technisch getinte taal een systeem wordt beschreven. Hiertoe maakt 90S automatisering gebruik van Prototyping.

Bij Prototyping wordt op basis van een gedetailleerde systeemanalyse een prototype van het uiteindelijke product gemaakt. Het prototype bevat alle bewerkingsschermen en alle output die in het uiteindelijke product zullen komen. Het protype voert echter nog geen bewerkingen op gegevens uit.
Met behulp van het prototype krijgt de klant een goed beeld van het eindresultaat en kan er ook een goed oordeel gegeven worden of dat eindresultaat ook zal overeenstemmen met de verwachtingen.

De ontwikkeling van webapplicaties en maatwerksoftware kent de volgende stappen:
- Globale inventarisatie van problematiek, knelpunten en gewenste oplossingen
- Offerte voor meer gedetailleerde systeemanalyse en het maken van een prototype
- Uitvoeren van gedetailleerde systeemanalyse en de realisatie van het prototype
- Beoordeling van prototype door klant
- Offerte voor realisatie van definitieve software
- Verfijning van prototype tot uiteindelijk product
- Acceptatietest
- Oplevering