Systeemanalyse 

Het informatieplan

Een door 90S Automatisering opgesteld informatieplan geeft een totaalbeeld van de binnen een organisatie benodigde gegevensverwerkende systemen en hun onderlinge samenhang. Door het gebruik van een informatieplan wordt voorkomen dat er voor de diverse gegevensverwerkende systemen onafhankelijke 'eiland'oplossingen worden bedacht.

Het doel van het informatieplan is het vaststellen welke gegevensverwerkende systemen binnen de organisatie nodig zijn om de bedrijfsprocessen op adequate wijze te ondersteunen en de gewenste managementinformatie te verstrekken.
Bij het selecteren van systemen en leveranciers kan het informatieplan gebruikt worden om te verifiŽren in welke mate deze systemen en leveranciers in de behoefte kunnen voorzien.

Het opstellen van een informatieplan omvat de volgende stappen:

- Het vaststellen van de doelstellingen van de organisatie.
- Tevens wordt een SWOT analyse opgesteld.
- Op basis van de doelstellingen en de SWOT analyse worden een aantal critical success factors gedefinieerd.
- De organisatiestructuur wordt vastgelegd.
- Op basis van de critical success factors en de organisatiestructuur wordt een bedrijfsprocesmodel opgesteld.
- Tegelijk met het bedrijfsprocesmodel wordt tevens een hoofdentiteitenmodel opgesteld met betrekking tot te gebruikte gegevens.
- Door de processen en entiteiten in matrices op te stellen en daar naar samenhang te clusteren kunnen de diverse informatiesystemen afgebakend worden.
- Van de onderscheiden systemen kunnen de onderlinge verbanden in kaart gebracht worden door middel van het opstellen van de informatiearchitectuur.
- Tot slot kunnen de systeemeisen geformuleerd worden voor de verschillende systemen.
- Als men een selectie uit aanbieders van standaardprogrammatuur wenst te maken, dan kunnen op basis van het informatieplan checklists gemaakt worden om vast te stellen welke processen de programmatuur ondersteund, welke gegevens daarin verwerkt worden en welke gewenste managementinformatie van de programmatuur verkregen kan worden.