Systeemanalyse 

Systeemanalyse

De systeemanalyse vindt plaats op de grens van de informatica en de bedrijfskunde. De systeemanalyse van 90S Automatsering is gericht op het analyseren van bedrijfsprocessen, voorafgaande aan ingrijpende wijzigingen in de automatisering van die bedrijfsprocessen.

Bij de systeemanalyse worden de onderlinge verbanden tussen de bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Daarnaast worden tevens de onderlinge verbanden tussen de gegevens die de bedrijfsprocessen gebruiken ge´nventariseerd. Door bij de analyse de bestaande situatie te combineren met de gewenste wijzigingen ontstaat een beeld van hoe de nieuwe situatie er uit zou kunnen zien.

Afhankelijk van het doel van de systeemanalyse kan deze resulteren in een functioneel ontwerp van een nieuw of gewijzigd automatiseringssysteem of in een informatieplan.