Systeembeheer 

Abonnement op afroep

Bij het abonnement op afroep bepaalt u op ad hoc basis wanneer 90S Automatisering werkzaamheden verricht.
De werkzaamheden kunnen bij u ter plaatse of op afstand uitgevoerd worden. Al naar gelang uw behoefte kunnen de werkzaamheden bijvoorbeeld bestaan uit periodiek onderhoud, installatie van nieuwe hard- en software of het behandelen van vragen en problemen met het gebruik van apparatuur, netwerk en software.

Bij deze abonnementsvorm is het uurtarief afhankelijk van het aantal uren dat in een abonnementsjaar wordt gewerkt. Het tarief voor werkuren op maandag t/m vrijdag tussen 8:30u en 18:00u kan daardoor variŽren tussen € 56,- en € 68,-.

U betaalt per abonnementsjaar een vast bedrag van € 165,-.

Naarmate u in een abonnementsjaar meer uren afneemt daalt het uurtarief. Als u in de loop van het abonnementsjaar 60 uur afneemt dan worden er bijvoorbeeld 12 uren tegen € 68,- gefactureerd, 12 uren tegen € 65,-, 12 uren tegen € 62,-, 12 uren tegen € 59,- en 12 uren tegen € 56,-.

De gewerkte uren worden telkens op basis van nacalculatie aan u gefactureerd.


Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW