Systeembeheer 

Systeembeheer op maat

De gegevens op uw computersystemen zijn van groot belang voor uw organisatie. Om u te beschermen tegen het verlies van gegevens door bijvoorbeeld virussen en defecte opslagmedia is een gedegen beheer en onderhoud van uw computersystemen noodzakelijk. Onderhoud en installatie van computers en netwerken is echter een ingewikkelde aangelegenheid. Bovendien is het in dienst nemen van specialisten voor minder grote organisaties niet haalbaar.

Met Systeembeheer op maat van 90S Automatisering kunt u toch altijd, tegen beperkte kosten, op een professionele systeembeheerder rekenen. Laat daarom uw informatievoorziening, computers, netwerken en programmatuur door 90S Automatisering op orde brengen Ún houden.

U kunt op verschillende manieren van het Systeembeheer op maat gebruik maken:

Incidenteel
Het uurtarief voor incidentele werkzaamheden bedraagt € 78,- per uur.

Middels een abonnement
Hierbij wordt tegen een gereduceerd uurtarief gewerkt. Dit uurtarief is afhankelijk van het soort abonnement en het aantal overeengekomen uren en kan dalen tot € 49,50 per uur.

Er zijn twee soorten abonnementen:
1) Het abonnement op afroep.
2) Het abonnement met afspraken op vaste data.


Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW