/ Systeembeheer 

Abonnement met afspraken op vaste data

Bij het abonnement met vaste data verricht 90S Automatisering steeds, op vooraf overeengekomen tijdstippen, een vastgesteld aantal uren werkzaamheden voor de klant.
De werkzaamheden kunnen bij u ter plaatse of op afstand uitgevoerd worden.

De werkzaamheden hebben o.a. betrekking op het noodzakelijke onderhoud aan computerapparatuur, netwerk en software. Dit onderhoud omvat onder andere een speciale viruscontrole, het testen van backups, het controleren van vrije schijfruimte en het controleren van de diverse toegangsbeveiligingen. Tevens zal 90S Automatisering eventuele nieuwe hard- en software kunnen installeren. Bovendien kunnen vragen en problemen die gerezen zijn bij het gebruik van apparatuur, netwerk en software behandeld worden.

Naast de vastgestelde data kunnen, indien gewenst, ook incidentele afspraken gemaakt worden.

Bij deze abonnementsvorm is het uurtarief afhankelijk van het aantal vaste uren dat per maand wordt overeengekomen. Het tarief voor werkuren op maandag t/m vrijdag tussen 8:30u en 18:00u kan daardoor variëren tussen € 49,50 en € 66,-.

De uren in die het kader van dit abonnement door 90S Automatisering voor u worden gewerkt worden steeds per 3 maanden vooruit vastgesteld en gefactureerd. Eventuele extra incidentele uren worden op basis van nacalculatie tegen een afwijkend tarief gefactureerd.


Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW