Systeembeheer 

Werkzaamheden

In het kader van het Systeembeheer op maat kan 90S Automatisering voor u o.a. de volgende werkzaamheden uitvoeren :

- Beheer en onderhoud van werkstations, printers, netwerken en fileservers.
- Installeren van nieuwe hardware en software.
- Oplossen van problemen met bestaande hardware en software.
- Installeren van losse netwerkbekabeling en het verrichten van aanpassingen.
- Programmeren van macro's voor tekstverwerkers en spreadsheetprogramma's.
- Instructie van gebruikers op de werkplek.
- Verzorgen van klassikale trainingen.
- Opstellen van informatieplan.
- Adviseren m.b.t. computergebruik bij de uitvoering van bedrijfsprocessen.
- Adviseren m.b.t. aan te schaffen hard- en software.
- Verzorgen van bestellingen m.b.t. hard- en software.
- Assisteren bij onderhandeling met hard- en softwareleveranciers over prijzen en functionaliteit.
- Assisteren bij onderhandelingen betreffende stroomvoorzieningen en netwerkbekabeling.